Български (България)English (United Kingdom)

Покана за публична академична лекция

На 14.01.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Иновативни функционални хранителни продукти.
Лектор: доц. д-р Петя Иванова

 

 
Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р Петя Христофорова Иванова

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” на гл. ас. д-р Петя Христофорова Иванова.

 

 

Състав на научно жури:

 

доц. д-р Павлина Георгиева Параскова – рецензия

проф. дтн ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ БЪЧВАРОВ – рецензия

проф. д-р ГАБРИЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА – становище

проф. д-р ЙОРДАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА – становище

доц. д-р КИРИЛ МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ - становище

доц. д-р СОФКА АНДОНОВА КАЦАРОВА – становище

доц. д-р ОГНЯН ПЕТРОВ КАРАБАДЖОВ – становище

 

Справка за приносите на гл. ас. д-р Петя Христофорова Иванова

Списък на публикациите от гл. ас. д-р Петя Христофорова Иванова

 
Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. д-р Боряна Петрова Бръшлянова

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Хладилна технология на хранителните продукти” на гл. ас. д-р Боряна Петрова Бръшлянова.

 

 

Състав на научно жури:

 

доц. д-р Павлина Георгиева Параскова – рецензия

проф. д-р ВАСИЛ ПЕТРОВ КАРАГЬОЗОВ – рецензия

проф. дтн ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ БЪЧВАРОВ – становище

проф. д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКИНОВ – становище

проф. д-р ГАБРИЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА- становище

доц. д-р КИРИЛ МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ - становище

доц. д-р ЦВЕТКО ВЕЛЧЕВ ПРОКОПОВ – становище

 

Справка за приносите на гл. ас. д-р Боряна Петрова Бръшлянова

Резюмета на гл. ас. д-р Боряна Петрова Бръшлянова

 
Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

 

 

Състав на научно жури:

 

чл. кор. проф. МАРИЯ АНГЕЛОВА БАЛТАДЖИЕВА - рецензия

проф. д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКИНОВ - рецензия

проф. д.т.н. СТАМЕН НИКОЛОВ СТАМОВ - рецензия

проф. д.т.н. ЧАВДАР ИВАНОВ ДАМЯНОВ - становище

проф. д-р ВАСИЛ ПЕТРОВ КАРАГЬОЗОВ - становище

доц. д-р ЦВЕТКО ВЕЛЧЕВ ПРОКОПОВ - становище

доц. д-р. ОГНЯН ПЕТРОВ КАРАБАДЖОВ - становище

 

Справка за приносите на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

Приноси за изобретения на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

Резюмета на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

Резюмета на изобретения от доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова 

 

 
Покана за публична академична лекция

На 20.11.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Екструзията – съвременна и ефективна технология за производство на храни.

Лектор: доц. д-р Тодорка Петрова

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 11


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute