Български (България)English (United Kingdom)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.10.2015 г. от 11 часа в зала №11 (ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Влияние на ядивни покрития от хитозан върху качеството на минимално обработени плодове”, разработен от редовен докторант Стоил Пенев Желязков по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”, професионално направление 5.12 „Хранителни технологии”.


Научно жури:
1. Проф. д-р Павлинка Георгиева Параскова - рецензия;
2. Проф. д-р Васил Петров Карагьозов – рецензия;
3. Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева - становище;
4. Доц. д-р Кирил Михалев Михалев – становище;
5. Доц. д-р Боряна Петрова Бръшлянова – становище.


Автореферат на кандидата

 

Дата на публикуване: 2015-09-30 12:50:25

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 27.05.2015 г. от 11 часа в зала №11 (ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Екстракция и химична модификация на алгинати от моркси водорасли и приложението им в хранителната промишленост”, разработен от инж. Здравко Кралчев Манев по професионално направление 5.12 „Хранителни технологии” и научна специалност 02.11.15 „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”.


Научно жури:
1. Проф. д-р Павлинка Георгиева Параскова - рецензия;
2. Доц. д-р Николай Апостолов Кирчев – рецензия;
3. Проф. д-р Васил Петров Карагьозов – становище;
4. Доц. д-р Кирил Михалев Михалев – становище;
5. Доц. д-р Данка Петева Луднева – становище.


Автореферат на кандидара

Дата на публикуване: 2015-04-30 12:00:25

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.05.2015 г. от 11 часа в зала №11 (ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Разработване на технологии за функционални напитки на база растителни екстракти”, разработен от ас. Красимира Дечева Калчева - Караджова по професионално направление 5.12 „Хранителни технологии” и научна специалност 02.11.15 „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”.
Научно жури:
1. Доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова - рецензия;
2. Доц. д-р Николина Иванова Йончева – рецензия;
3. Проф. д-р Васил Петров Карагьозов – становище;
4. Проф. д-р Димитър Георгиев Хаджикинов – становище;
5. Доц. д-р Данка Петева Луднева – становище.
Автореферат на кандидара

Дата на публикуване: 2015-04-20 13:17:25

 
Покана за публична академична лекция

На 14.01.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Стил на хранене и развитие на хранителните продукти.
Лектор: проф. д-р Павлина Параскова

 
Покана за публична академична лекция

На 14.01.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Характеристика на отпадните топлини в хранителната индустрия. Технически средства и методи за оползотворяването им.
Лектор: доц. д-р Боряна Бръшлянова

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 11


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute