Български (България)English (United Kingdom)

book

  • ИККХ-Пловдив е научна организация, акредитирана от НАОА по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ от професионално направление 5.12 Хранителни технологии - линк: ..\..\ACREDITACIA-2016\Ann-ONS-ТПЗК_ИИРХ-ССА.pdf

 
  • ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, специалност „Производство
 на консерви”
 
  • КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ:
 
І. ФОРМУЛИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ
 
1. Здравословно хранене. Разработване на формули и дизайн на храни. Функционални храни.  
2. Безопасност на храните. Разработване на Технологични документации (ТД), Добра производствена практика (ДПП), НАССР системи в консервната промишленост, безалкохолни напитки, хлебни изделия, сладкарски изделия, заведения за обществено хранене. 
3. Безалкохолни напитки – формули и технологии.
4. Съхранение  и качество на плодовете и зеленчуците. Преработка на плодове и зеленчуци. 
5. Стандартизация и хранително законодателство в ЕС и България.   
6. Хранителните добавки съгласно наредба №8 за изискванията към използване на добавките
 
ІІ. СЕНЗОРНИ АНАЛИЗИ
 
        1. Сензорен анализ на храни и напитки
 
ІІІ. ХЛАДИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ
 
1. Охлаждане на плодове и зеленчуци – същност, методи на охлаждане, продължителност на охлаждане. Транспортиране на плодове и зеленчуци – предварително охлаждане
2. Съоръжения за охлаждане на плодове и зеленчуци – тунели и хладилни камери
3. Изисквания към плодовете и зеленчуците, предназначени за съхранение в охладено състояние. Подготовка на хладилните камери – почистване, дезинфекция, обезмирисяване, подготовка на амбалажа.
4. Подреждане в хладилните камери, основни параметри на хладилния технологичен режим при съхранение в охладено състояние – ТoC, j, %, n, m/s, вентилация. Контрол по време на съхранение.
5. Хладилно съхранение на охладени плодове и зеленчуци в естествена атмосфера, РГС и МА. Технологични режими за хладилно съхранение в охладено състояние на плодове и зеленчуци – таблични данни.
6. Химични и физични средства за удължаване срока на съхранение на охладени плодове и зеленчуци
7. Замразяване на плодове и зеленчуци – същност, методи, криоскопична температура, количество на замразена вода, продължителност на процеса.
8. Технология на замразените плодове и зеленчуци – особености при предварителната обработка, замразяване, опаковане, съхранение – режими, колебание на температура и влага. Производство на замразени плодове и зеленчуци – замразяване на ягоди, череши, кайсии, малини, сливи, грах, зелен фасул, капия /печена и рязана/, карфиол.
9. Съоръжения за замразяване на плодове и зеленчуци – предимства и недостатъци
 
ІV. ТЕХНОЛОГИИ ЗА КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНИ
 
1. Обща характеристика на суровинната база за консервната промишленост. Първична обработка на плодове и зеленчуци. Топлинна обработка (бланширане, пържене, разваряване). Опаковки и опаковъчни материали, използвани при производството и съхранението на храни. 
2. Принципи и методи на консервиране. Топлинна стерилизация. Характер на проникване на топлината в опаковките при стерилизация. Начин за определяне на температурния режим.
3. Определяне времето на стерилизация и стерилизационния ефект.
4. Технология за производство на компоти. Качествени изисквания.
5. Технология за производство на стерилизирани зеленчукови консерви. Качествени    изисквания. 
6. Технология за производство на месо-зеленчукови консерви. Качествени изисквания. 
7. Технология за производство на бистри сокове. Качествени изисквания.
8. Технология за производство на пюрета и нектари. Качествени изисквания.
9. Технология за производство на детски храни. Качествени изисквания.
10. Технология за производство на концентрати от домати и пипер и продукти от тях. Качествени изисквания.
11. Технология за производство на желета. Качествени изисквания.
12. Технология за производство на конфитюри. Качествени изисквания.
13. Технология за производство на мармалади. Качествени изисквания.
14. Технология за производство на сладка. Качествени изисквания.
15. Технология за производство на сушени плодове и зеленчуци. Качествени изисквания.
 
V. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ
 
1. Лаборанти по микробиология, физикохимия
 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute