Български (България)English (United Kingdom)

Monday, 11 November 2019 13:13
There are no translations available.

Открит ден на тема “Иновативни ифункционални храни

 

На 08 ноември 2019 г. в Института по консервиране и качество на храните, Пловдив, при голям интерес, се проведе Открит ден на тема “Иновативни и функционални храни”. Присъстваха директори и учени от ИЗК „Марица“ - Пловдив, ИКХТ-София, ИО-Пловдив, ИРГР- Садово, НЦЖЗ - Смолян, ЛБ ЛАКТ БАС. Денят беше открит от доц. д-р Тодорка Петрова - директор на Института, която в своето приветствие накратко очерта историята и световните тенденции в създаването на функционални храни, а също така и дългогодишните усилия на учените от ИККХ в тази посока.

Бяха представени следните осем презентации: “Ядивни опаковки за плодове: череши и праскови с хитозанови опаковки”, с която доц. д-р Габор Живанович запозна присъстващите с опита му от прилагането на ядивни опаковки за съхраняване на пресни череши и нарязани праскови; ас. д-р Мария Момчилова представи материала “Функционални храни. Функционални ингредиенти, използвани в технологията на месни продукти ”, с който присъстващите бяха запознати с възможностите за създаване на функционални месни продукти (месо-зеленчуков пастет); ас.д-р Живка Горановазапозна аудиторията сПриложение на натурални функционални ингредиенти в тестени сладкарски изделия“; гл. ас. д-р Кристина Иванова сподели опита си от „Оползотворяване на отпадни суровини от пивоварната промишленост за получаване на функционални храни“; Неоспорим интерес предизвика презентацията на ас. д-р Аделина БогоеваСорбционни характеристики и експериментално съхранение на брашно от гроздови семки“. Интересен и изчерпателен обзорен материал на тема „Функционални храни – състав, получаване и приложение“ бе поднесен от гл. ас. д-р Здравко Манев. Асистент д-р Александър Йовчев също успя да предизвика дискусия с доклада „Оценка на вторичните продукти при преработката на домати“. Програмата бе допълнена от презентацията “COSTAction: CA18210 - Oxygensensinganovelmeanforbiologyandtechnologyoffruitquality (Кислородната чувствителност - нов индикатор за биологията и технологията на качеството на плодовете)”, с която доц. д-р Габор Живанович запозна присъстващите с тази COSTдейност, в която той е член на Управителния комитет.

Откритият ден бе закрит със заключително слово от акад. Мария Балтаджиева - управител на ЛБ ЛАКТ БИС и неоспорим експерт в създаването на пробиотици.

След приключване на дискусиите посетителите на открития ден бяха запознати с интерисуващите ги лаборатории и апаратура.

p1270951

p1270963

p1270965

p1270967

img 20191108 094057

p1280001

p1280004

p1280016

p1280023

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute