Български (България)English (United Kingdom)

Показване на номер 
Номер Препратка Посещения
1   Link   Селскостопанска академия
Agricultural Academy
4848
2   Link   Институт по приложна физика – БАН
Central Laboratory of Applied Physics
3839
3   Link   Национален център за опазване на общественото здраве – МЗ
National Center of Public Health Protection
4712
4   Link   Централна лаборатория по обща Екология – БАН
Central Laboratory of General Ecology
4403
5   Link   ИЗК " МАРИЦА"
Institute of Vegetable Crops "Maritsa"
4933
6   Link   Институт по Рибарство и Аквакултури
Institute of Fisheries and Aquaculture - Plovdiv
4707
7   Link   Институт по растителни генетични ресурси, Садово
Institute of Plant Genetic Resources, Sadovo
3910
8   Link   Институт по животновъдни науки - Костинброд
Institute of animal sciences-Kostinbrod
4516


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute