Български (България)English (United Kingdom)

Показване на номер 
Номер Препратка Посещения
1   Link   Селскостопанска академия
Agricultural Academy
8983
2   Link   Институт по приложна физика – БАН
Central Laboratory of Applied Physics
6632
3   Link   Национален център за опазване на общественото здраве – МЗ
National Center of Public Health Protection
7936
4   Link   Централна лаборатория по обща Екология – БАН
Central Laboratory of General Ecology
7460
5   Link   ИЗК " МАРИЦА"
Institute of Vegetable Crops "Maritsa"
7626
6   Link   Институт по Рибарство и Аквакултури
Institute of Fisheries and Aquaculture - Plovdiv
7834
7   Link   Институт по растителни генетични ресурси, Садово
Institute of Plant Genetic Resources, Sadovo
6635
8   Link   Институт по животновъдни науки - Костинброд
Institute of animal sciences-Kostinbrod
7868


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute