Български (България)English (United Kingdom)

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

 

 

Състав на научно жури:

 

чл. кор. проф. МАРИЯ АНГЕЛОВА БАЛТАДЖИЕВА - рецензия

проф. д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКИНОВ - рецензия

проф. д.т.н. СТАМЕН НИКОЛОВ СТАМОВ - рецензия

проф. д.т.н. ЧАВДАР ИВАНОВ ДАМЯНОВ - становище

проф. д-р ВАСИЛ ПЕТРОВ КАРАГЬОЗОВ - становище

доц. д-р ЦВЕТКО ВЕЛЧЕВ ПРОКОПОВ - становище

доц. д-р. ОГНЯН ПЕТРОВ КАРАБАДЖОВ - становище

 

Справка за приносите на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

Приноси за изобретения на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

Резюмета на доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова

Резюмета на изобретения от доц. д-р Павлинка Георгиева Параскова 

 

 
Покана за публична академична лекция

На 20.11.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Екструзията – съвременна и ефективна технология за производство на храни.

Лектор: доц. д-р Тодорка Петрова

 
Покана за публична академична лекция

На 20.11.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Разработване на технология за хляб, обогатен с минерали, предназначен за възрастни.

Лектор: доц. д-р Дида Исерлийска

 
Покана за публична академична лекция

На 20.11.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Текстурни параметри на хранителни продукти.

Лектор: доц. д-р Габор Живанович

 
Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович.

 

Рецензия от проф. д-р Николай Пенов

Рецензия от доц. д-р Павлинка Параскова

Становище от проф. д-р Иван Панчев

Становище от проф. д-р Галина Певичарова

Становище от доц. д-р Данка Луднева

Становище от доц. д-р Софка Кацарова

Становище от доц. д-р Антон Славов 

Справка за приносите на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович

Списък на научните публикации и резюмета на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович

 
« НачалоПредишна123456789СледващаКрай »

Страница 7 от 9


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute