Български (България)English (United Kingdom)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.05.2015 г. от 11 часа в зала №11 (ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Разработване на технологии за функционални напитки на база растителни екстракти”, разработен от ас. Красимира Дечева Калчева - Караджова по професионално направление 5.12 „Хранителни технологии” и научна специалност 02.11.15 „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”.
Научно жури:
1. Доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова - рецензия;
2. Доц. д-р Николина Иванова Йончева – рецензия;
3. Проф. д-р Васил Петров Карагьозов – становище;
4. Проф. д-р Димитър Георгиев Хаджикинов – становище;
5. Доц. д-р Данка Петева Луднева – становище.
Автореферат на кандидара

Дата на публикуване: 2015-04-20 13:17:25

 
Покана за публична академична лекция

На 14.01.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Стил на хранене и развитие на хранителните продукти.
Лектор: проф. д-р Павлина Параскова

 
Покана за публична академична лекция

На 14.01.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Характеристика на отпадните топлини в хранителната индустрия. Технически средства и методи за оползотворяването им.
Лектор: доц. д-р Боряна Бръшлянова

 
Покана за публична академична лекция

На 14.01.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ИИРХ – Пловдив ще се проведе публична академична лекция на тема: Иновативни функционални хранителни продукти.
Лектор: доц. д-р Петя Иванова

 

 
Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р Петя Христофорова Иванова

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” на гл. ас. д-р Петя Христофорова Иванова.

 

 

Състав на научно жури:

 

доц. д-р Павлина Георгиева Параскова – рецензия

проф. дтн ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ БЪЧВАРОВ – рецензия

проф. д-р ГАБРИЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА – становище

проф. д-р ЙОРДАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА – становище

доц. д-р КИРИЛ МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ - становище

доц. д-р СОФКА АНДОНОВА КАЦАРОВА – становище

доц. д-р ОГНЯН ПЕТРОВ КАРАБАДЖОВ – становище

 

Справка за приносите на гл. ас. д-р Петя Христофорова Иванова

Списък на публикациите от гл. ас. д-р Петя Христофорова Иванова

 
« НачалоПредишна12345678СледващаКрай »

Страница 5 от 8


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute