Български (България)English (United Kingdom)

Конкурс за академична длъжност доцент

 

Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив към Селскостопанска академия обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” – един брой, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  

 

 Справки и документи – в Институт за изследване и развитие на храните, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” 154, тел. 032 952 109, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

       

  Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 71 от 13.09.2016 г.

 

 

Конкурси за академична длъжност главен асистент

 

Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, към Селскостопанска академия - София обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ по:

професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – един, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Микробиология“един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” 154, тел.

032 952 109, е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 36 от 13.05.2016 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.10.2015 г. от 11 часа в зала №11 (ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Влияние на ядивни покрития от хитозан върху качеството на минимално обработени плодове”, разработен от редовен докторант Стоил Пенев Желязков по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”, професионално направление 5.12 „Хранителни технологии”.


Научно жури:
1. Проф. д-р Павлинка Георгиева Параскова - рецензия;
2. Проф. д-р Васил Петров Карагьозов – рецензия;
3. Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева - становище;
4. Доц. д-р Кирил Михалев Михалев – становище;
5. Доц. д-р Боряна Петрова Бръшлянова – становище.


Автореферат на кандидата

 

Дата на публикуване: 2015-09-30 12:50:25

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 27.05.2015 г. от 11 часа в зала №11 (ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Екстракция и химична модификация на алгинати от моркси водорасли и приложението им в хранителната промишленост”, разработен от инж. Здравко Кралчев Манев по професионално направление 5.12 „Хранителни технологии” и научна специалност 02.11.15 „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”.


Научно жури:
1. Проф. д-р Павлинка Георгиева Параскова - рецензия;
2. Доц. д-р Николай Апостолов Кирчев – рецензия;
3. Проф. д-р Васил Петров Карагьозов – становище;
4. Доц. д-р Кирил Михалев Михалев – становище;
5. Доц. д-р Данка Петева Луднева – становище.


Автореферат на кандидара

Дата на публикуване: 2015-04-30 12:00:25

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.05.2015 г. от 11 часа в зала №11 (ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Разработване на технологии за функционални напитки на база растителни екстракти”, разработен от ас. Красимира Дечева Калчева - Караджова по професионално направление 5.12 „Хранителни технологии” и научна специалност 02.11.15 „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”.
Научно жури:
1. Доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова - рецензия;
2. Доц. д-р Николина Иванова Йончева – рецензия;
3. Проф. д-р Васил Петров Карагьозов – становище;
4. Проф. д-р Димитър Георгиев Хаджикинов – становище;
5. Доц. д-р Данка Петева Луднева – становище.
Автореферат на кандидара

Дата на публикуване: 2015-04-20 13:17:25

 
« НачалоПредишна123456789СледващаКрай »

Страница 5 от 9


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute