Български (България)English (United Kingdom)ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕ

ОРГАНИЗИРА НА

 

01.07.2016 г. (петък) от 9.30

 

СЕМИНАР

на тема

 

ПРОСЛЕДИМОСТ НА КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ

 

Програма

 

  9.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ

10.00 – 10.15

Официално откриване

 

10.15 – 12.00

ас. д-р Я. Христова-Иванова: Динамика в качество на храните (влияние на технологията върху качеството на храните, промени в качествените характеристики на храните). Оптимизиране на качеството на храните.

ас. Св. Александров: Мониторинг на показателите за качество и безопасност при производство на стерилизирани хранителни продукти. Разработване на производствени програми за контрол.

ас. Е. Ангъчева: Валидиране на методи за изпитване. Валидиран метод за определяне на съдържанието на нишесте в лютеница.

доц. д-р Г. Живанович: Валидиране на метод за определяне на твърдост и еластичност на хляб.

ас. А. Илиев: Параметри позволяващи информиран избор на потребителя.

 

12.00 – 12.30

Кафе пауза

 

12.30 – 13.30

д-р хим. М. Георгиева, д-р хим. О. Георгиев: Проследимост на качеството на храните

д-р хим. М. Георгиева, д-р хим. О. Георгиев: Нови тенденции в развитието на изпитвателни и калибровъчни лаборатории, изменения в системата за управление по проектостандарта CD1 ISO/IEC 17025.Структура и изисквания на проектостандарта, преработване на действащата система за управление в лабораториите.

 

13.30 – 13.45

Дискусия

 

13.45 – 14.00

Официално закриване

 

 

 Покана

 

ас. д-р Я. Христова-ИвановаДинамика в качество на храните (влияние на технологията върху качеството на храните, промени в качествените характеристики на храните). Оптимизиране на качеството на храните - презентация

ас. Св. АлександровМониторинг на показателите за качество и безопасност при производство на стерилизирани хранителни продукти. Разработване на производствени програми за контрол - презентация

ас. Е. АнгъчеваВалидиране на методи за изпитване. Валидиран метод за определяне на съдържанието на нишесте в лютеница - презентация

доц. д-р Г. ЖивановичВалидиране на метод за определяне на твърдост и еластичност на хляб - презентация

ас. А. ИлиевПараметри позволяващи информиран избор на потребителя - презентация

 

 

 

 

Международна научно-практическа конференция

  

ІV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИ, ТЕХНОЛОГИИ И ЗДРАВЕ - 2015"

 

"Храни, технологии и здраве", сборник доклади, 2014

 

 ХРАНИ, ТЕХНОЛОГИИ И ЗДРАВЕ- 2013

  

ХРАНИ, ТЕХНОЛОГИИ И ЗДРАВЕ - 2012

 

 

  mapbgall frdi

 

Диплома от Агра 2012

 

На международната селскостопанска изложба АГРА 2012 експонатът "Слънчева сушилня за плодове, билки и гъби", произведен от Института за изследване и развитие на храните, Пловдив  съвместно с Института по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян бе удостоен с ДИПЛОМ като победител в конкурса за иновации, раздел "Научна дейност и разработки". Експонатът е разработен в рамките на проект на ИИРХ - Пловдив, финансиран от ССА, София - "Използване на нископотенциални топлини при създаване на продукти с междинна влажност" с ръководител доц. д-р Огнян Карабаджов.

 

 Диплом АГРА 2012

 

продължава

 

 logo_salus

TITLE: A EUROPEAN NETWORK TO FOLLOW-UP THE REFORMULATION OF MANUFACTURED FOODS IN TERMS OF THE REDUCTION OF THE LEVELS OF FAT, SATURED AND TRANS FAT, SALT AND SUGAR. IDENTIFICATION AND EXCHANGE OF GOOD PRACTICES ON THE TECHNICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF REFORMULATIONS IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES.
SALUS general objectives are to follow-up the reformulation of the manufactured foods, to analyse the EU context and to
identify and exchange the best practices in terms of the reduction of the levels of fat, saturated and trans fats, salt and sugar in manufactured foods and to validate a model of cost effectiveness for the major reformulations.
SALUS specific objectives aim to collect and analyse the available data and information about the food reformulation, rules (laws) and cultural values of food to compare the different situations in the participating countries and to create a European Clearing House for agri-food SMEs and Consumers on food reformulation and labelling to provide and gather all the relevant information and to enhance the networking among existing centres of expertise and databases.
The project will aim to identify and disseminate good practices in the New Member States on the project issues. SALUS will be aimed to promote healthier ways of life and reduce major diseases and injuries by tackling health determinants in this critical field.
TARGET GROUPS: NGOs, Food Industries Associations, Consumes Associations or Public Administrations dealing with the topics proposed by the project
PROJECT WORK PLAN
WP1. Project management.
WP2. Communication and dissemination of results.
WP3. Monitoring and evaluation.
WP4. Analysis of the local context about the rules, laws and situations about food reformulation in terms of reduction of salt, sugar and fat.
WP5. Identification and Exchange of best practices.
WP6. European information and awareness campaign for consumers.
WP7. European Clearing House on food reformulation for SMEs and Consumers.
PARTNER: TECNOGRANDA (Italy); SFVS (Lithuania); CANRI (Bulgaria); UHOH (Germany); IBA (Romania); CCFRA (UK); TUB.LMBT (Germany); AGRO-HALL (France); Jata – Emona (Slovenia); BOKU (Austria); CBHU (Hungary); CODACONS (Italy).
 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 2 от 2


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute