Български (България)English (United Kingdom)

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕ

ОРГАНИЗИРА НА

 

01.07.2016 г. (петък) от 9.30

 

СЕМИНАР

на тема

 

ПРОСЛЕДИМОСТ НА КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ

 

Програма

 

  9.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ

10.00 – 10.15

Официално откриване

 

10.15 – 12.00

ас. д-р Я. Христова-Иванова: Динамика в качество на храните (влияние на технологията върху качеството на храните, промени в качествените характеристики на храните). Оптимизиране на качеството на храните.

ас. Св. Александров: Мониторинг на показателите за качество и безопасност при производство на стерилизирани хранителни продукти. Разработване на производствени програми за контрол.

ас. Е. Ангъчева: Валидиране на методи за изпитване. Валидиран метод за определяне на съдържанието на нишесте в лютеница.

доц. д-р Г. Живанович: Валидиране на метод за определяне на твърдост и еластичност на хляб.

ас. А. Илиев: Параметри позволяващи информиран избор на потребителя.

 

12.00 – 12.30

Кафе пауза

 

12.30 – 13.30

д-р хим. М. Георгиева, д-р хим. О. Георгиев: Проследимост на качеството на храните

д-р хим. М. Георгиева, д-р хим. О. Георгиев: Нови тенденции в развитието на изпитвателни и калибровъчни лаборатории, изменения в системата за управление по проектостандарта CD1 ISO/IEC 17025.Структура и изисквания на проектостандарта, преработване на действащата система за управление в лабораториите.

 

13.30 – 13.45

Дискусия

 

13.45 – 14.00

Официално закриване

 

 

 Покана

 

ас. д-р Я. Христова-ИвановаДинамика в качество на храните (влияние на технологията върху качеството на храните, промени в качествените характеристики на храните). Оптимизиране на качеството на храните - презентация

ас. Св. АлександровМониторинг на показателите за качество и безопасност при производство на стерилизирани хранителни продукти. Разработване на производствени програми за контрол - презентация

ас. Е. АнгъчеваВалидиране на методи за изпитване. Валидиран метод за определяне на съдържанието на нишесте в лютеница - презентация

доц. д-р Г. ЖивановичВалидиране на метод за определяне на твърдост и еластичност на хляб - презентация

ас. А. ИлиевПараметри позволяващи информиран избор на потребителя - презентация

 

 

 

 

Международна научно-практическа конференция

  

ІV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИ, ТЕХНОЛОГИИ И ЗДРАВЕ - 2015"

 

"Храни, технологии и здраве", сборник доклади, 2014

 

 ХРАНИ, ТЕХНОЛОГИИ И ЗДРАВЕ- 2013

  

ХРАНИ, ТЕХНОЛОГИИ И ЗДРАВЕ - 2012

 

 

  mapbgall frdi

 

Диплома от Агра 2012

 

На международната селскостопанска изложба АГРА 2012 експонатът "Слънчева сушилня за плодове, билки и гъби", произведен от Института за изследване и развитие на храните, Пловдив  съвместно с Института по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян бе удостоен с ДИПЛОМ като победител в конкурса за иновации, раздел "Научна дейност и разработки". Експонатът е разработен в рамките на проект на ИИРХ - Пловдив, финансиран от ССА, София - "Използване на нископотенциални топлини при създаване на продукти с междинна влажност" с ръководител доц. д-р Огнян Карабаджов.

 

 Диплом АГРА 2012

 

продължава

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute