Български (България)English (United Kingdom)

 
 
 
 
 
texten
 
 
 
 
Managеment
 
 
 
            Director: Аsoc. Prof. Todorka Petrowa, Ph.D
     Tel: +359 32 95 13 52
     Mobile: +359 887 334 056
 
            Dep. Director: Assistant Prof. Ivan Bakalov Ph.D.
            Tel: + 359 32 900 201  
            Mobile:  + 359 878 939 411
 
 
 
 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute