Български (България)English (United Kingdom)

   

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ

 

 

Отделът провежда научноизследователски, консултантски и дейности по изпитването на проблеми на производството и реализацията на качествени и безопасни храни, а именно:

 1. Подпомагане разработването на научни проекти в областта на хранителните технологии.
 2. Изследвания върху динамиката на промените в качеството, сензориката и безопасността на новите продукти, създадени в института.
 3. Консултиране на лаборатории и предприятия по разработване на системи за управление на качеството, съгласно ISO БДС 22000 и НАССР.

 

Дейностите по контролът на храни включват:

 1. Изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на храни, напитки и води съгласно национални или международни стандарти, верифицирани стандартни методи и валидирани вътрешно лабораторни методики за издаване на изпитвателни протоколи, съгласно изискванията на ИА “БСА”.
 2. Контролни изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на суровини, полуфабрикати и готова продукция от предприятия на ХВП, внедрили ISO 9001, които не разполагат със собствени лаборатории.

 

Заявка за лабораторни изпитвания ЛИХ

 

 

СЪСТАВ НА ОТДЕЛА

 

  

 1. ас. д-р Десислава Цанева – ръководител отдел
 2. Веска Янева – заместник ръководител
 3. ас. Светослав Александров – отговорник по качество; специалист микробиологични изпитвания
 4. ас. д-р Ангел Илиев – метролог; специалист физикохимични и спектрофотометрични изпитвания
 5. Тодорка Владимирова – ст. специалист физикохимични изпитвания
 6. Елена Кадим - ст. специалист физикохимични изпитвания
 7. Петя Шишкова – ст. експерт микробиологични изпитвания
 8. доц. д-р Дида Исерлийска – специалист сензорни изпитвания

 

Tel:  +359884/309333;

 

E-mail: lih@canri.org

 


Заповед за акредитация
Виж тук

 

 

 

 

 

   
 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute