Български (България)English (United Kingdom)

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Thu, 13 Jun 2024 11:24:42
There are no translations available.

 

maepwaste

Съвместен екип от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив и Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив участва в І-та Международна конференция „MAEP&WASTE

mw1  

mw2

 

Повече информация може да прочетете на: https://conference2020.bnaeopc.com/

На 9-10ти септември, 2021 г., в Гранд-хотел „Пловдив“ се проведе Първата международна, приложна конференция „MAEP&WASTE“ 2021 (Medicinal, Aromatic and Edible Plants (MAEPs) and their by-products: Utilization and valorization for a sustainable and circular economy.

Акцент на конференцията бяха медицинските, ароматните и ядивни растения (MAEPs)и вторичните продукти от тяхната преработка: оползотворяване на отпадъците и валоризация за устойчива и кръгова икономика.

Целта на конференцията бе да обедини най-добрите практики в областта на използването на тези растения, като основа за кръгова икономика и да послужи за обмен и споделяне на знания с висока стойност между науката и бизнеса.

Конференцията обхвана различни аспекти от прилагането на растенията, като основно внимание се обърна на: производството и търговията с продукти с висока добавена стойност; MAEPs като източник на биологично активни вещества; използването им като функционални храни; технологии за третиране на MAEPs, минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на MAEPs и др.

Темите на конференцията бяха:

 1. Производство, маркетинг, тенденции на развитие.
 2. Консумация на медицински, ароматни и ядивни растения като функционални хранителни продукти и съставки на нови продукти.
 3. Биологичната активност на медицинските, ароматните и ядивни растения и техните екстрахирани съставки
 4. Хранителни добавки на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
 5. Козметични продукти на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
 6. Минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на вторични продукти от медицински, ароматни и ядивни растения.
 7. Технологии за третиране на медицински, ароматни и ядивни растения и вторичните продукти от тяхната преработка.

Учените от ИККХ-Пловдив - доц. д-р П. Иванова, гл. ас. д-р Албена Пържанова, ас. Евелина Василева в съавторство с доц. д-р Весела Чалова-Жекова, доц. д-р Антон Славов и доц. д-р Снежана Иванова от УХТ-Пловдивучастваха с постер на тема „Factors affecting the amount of biologically active substances in extracts of plants typical of Western Rhodopes“.

 
There are no translations available.

Съобщение

 

На 13 (14) юни между Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив, представляван от проф. д-р Т. Петрова - Директор и Харковския държавен университет по хранителни технологии и търговия, гр. Харков, Украйна, представляван от проф. дтн О.И. Черевко- Ректор на Университета се сключи Договор за Международно сътрудничество.

Причина за сключването му са взаимните желания за установяване и развитие на взаимоизгодно и ползотворно сътрудничество в областта на образованието, науката и технологиите.

Договорът включва: Провеждане на съвместни научни изследвания по направления, представляващи взаимен интерес; Участие в международни научни конференции, семинари и срещи, организирани от една от Страните; Съвместно участие в международни програми и проекти; Обмен на опит и постижения в областта на научните изследвания и др.

Страните се договориха, че най-приемливата форма на сътрудничество е установяване на контакти в конкретни области въз основа на взаимодействие между отделните учени чрез оформяне на допълнителни договори по конкретния вид сътрудничество.

 
There are no translations available.

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – ПЛОВДИВ

 

Програма на доц. д-р Тодорка Петрова - свали

 
There are no translations available.

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"

 

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив открива Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии
Научна специалност: "Технология на плодовите и зеленчуковите консерви"

 

Кандидат: доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова

 

Жури:

Проф. д-р инж. Марияна Недялкова Перифанова-Немска
Проф. д-р инж. Пламен Неделчев Моллов
Проф. д-р инж. Димитър Георгиев Хаджикинов
Проф. дтн инж. Албена Стоянова Стоянова
Проф. д-р инж. Николай Димитров Пенов
Доц. д-р инж. Милена Методиева Рускова
Доц. д-р Габор Иван Живанович

 

доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова

Резюмета  - свали

Научни и научно-приложни приноси - свали

Хабилитационна разширена справка за научните приноси - свали

 

Рецензии:

Проф. д-р инж. Марияна Недялкова Перифанова-Немска - свали

Проф. д-р инж. Пламен Неделчев Моллов - свали

Проф. д-р инж. Димитър Георгиев Хаджикинов - свали

 

Становища:

Проф. дтн инж. Албена Стоянова Стоянова - свали

Проф. д-р инж. Николай Димитров Пенов - свали

Доц. д-р инж. Милена Методиева Рускова - свали

Доц. д-р Габор Иван Живанович - свали

 
Конкурс за професор
There are no translations available.

Конкурс за професор

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за ПРОФЕСОР по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Пловдив, бул. Васил Априлов 154, тел. 032/942-109.
Обявата е обнародвана в ДВ бр. 2 от 08.01.2021 г.

 
There are no translations available.

С оглед създалата се обстановка  в страната с COVID- 19, Ръководството при ИККХ-Пловдив отменя предвидения през месец ноември Открит ден на Института.

 
There are no translations available.

broshura   

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Ви кани да вземете участие в дискусионни срещи на тема:

Нови хранителни продукти

Ние имаме нужда от Вашите знания, Вашия опит и Вашето компетентно мнение

Вие сте над 65 годишна възраст и с интересувате от:

 • кулинария;
 • здравословно хранене;
 • нови продукти и места за пазаруване.

Бихте ли искали да споделите своя опит и да се срещнете с други хора с подобни интереси и хобита?

Ако отговорът е ДА, насърчаваме Ви да участвате в интересна серия от срещи с теми, свързани с вашите хранителните навици и предпочитания, които ще се проведат в периода 03 – 17 Ноември 2020 г.

Ако сте на 65 или повече от 65 години, моля включете се в проекта на Европейската комисия и Европейския институт за иновации и технологии за проучване на потребителското мнение. Координатор на проекта е Варшавският университет с партньор в България – Университет по хранителни технологии –  Пловдив .

Ще можете да споделите опита си и да участвате в разнообразни “творчески” дейности. Освен това ще имате възможност да се включите в разработването на предложения за нови хранителни продукти или услуги. Най-обещаващите идеи могат да “оживеят” и да бъдат реализирани от българската  фирма “Венец.Т” ООД, производител на чиста храна и сокове от собствено биологичино производство и други малки стопанства.

Ако нашето предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете
имената си и телефонен номер за контакт:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it мейл, след което ще се свържем с Вас.
Или се свържете с нас по телефона:
гл.ас.д-р Рада Динкова, 0876 198098
гл.ас.д-р Георги Тосков, 0884 807316
гл.ас.д-р Ани Янева, 0887 280702
Срок за кандидатстване – 18 октовмри 2020

Покана

Повече за проекта

 
More Articles...
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 3 of 7

Licenses

Banner
BannerCopyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute